Modelis CU 325
Modelis C400TM
Centru augstums
Apstrādes diametrs virs statnes
Apstrādes diametrs statnes izņemama daļā (tikai 1000 mm ATC)
Apstrādes diametrs virs suporta
Vadotņu platums
Attālums starp centriem
mm 165
mm 325

mm 440
mm 190
mm 200
mm 500; 750; 1000
Centru augstums
Apstrādes diametrs virs statnes
Apstrādes diametrs statnes izņemama daļā
Apstrādes diametrs virs suporta
Vadotņu platums
Attālums starp centriem
mm 200
mm 400
mm 235
mm
mm 320
mm 750; 1000; 1500
LV